Αρχεία: Teams

Γεώργιος Μπάλτας
Panel Moderator

Γεώργιος Μπάλτας

Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χάιδω Ηλιοπούλου

Head of Brand, Marketing Communications, Media and Insights, Vodafone Greece

Δέσποινα Σπυριλιώτη

Group Marketing Director, KORRES